"Nauczaj poprzez własny przykład kiedy chcesz, aby coś zostało zaakceptowane przez dziecko."

św. Jan de La Salle


Kim jest św. Jan De La Salle?

Drogi Rodzicu, Przedszkole na stronie którego obecnie się znajdujesz, wyróżnia przynależność do placówek de La Salle istniejących na całym świecie, których twórcą był jeden z najwybitniejszych pedagogów - św. Jana de La Salle.
Kim był św. Jan de La Salle?

Pedagogiem, który opracował system wychowawczy zwany pedagogiką lasaliańską, wykorzystywany do dnia dzisiejszego w placówkach de La Salle na całym świecie.
Prekursorem holistycznego, indywidualnego i systemowego podejścia do dziecka, profilaktyki wychowawczej, nauki w klasach i w języku ojczystym, tworzenia arkuszy obserwacji dziecka określających jego mocne i słabe strony, stosowania tablicy i kredy jako narzędzi pracy w szkole.
Założycielem szkół de La Salle, Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich i Kolegiów Nauczycielskich.
Dlaczego został świętym? My współcześni świętość pojmujemy jako nadprzyrodzoną wartość, która jest poza zasięgiem naszych możliwości. A jednak przykład życia wielu świętych udowadnia, że zwyczajność, konsekwencja, praca, wrażliwość na potrzeby bliźniego w myśl Chrystusowego przykazania miłuj bliźniego swego, to wszystko nakłada się na postawę, której ukoronowaniem może być świętość. Tak właśnie było ze św. Janem de La Salle. Jan Chrzciciel de La Salle urodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims – stolicy Szampanii w epoce Ludwika XIV. Był najstarszym z jedenaściorga dzieci, Ludwika de La Salle oraz Nicole Moët. Według zwyczajów owego wieku, syn pierworodny obejmował po ojcu stanowisko i prowadzenie domu, stąd wiemy, iż bynajmniej rodzice nie sugerowali mu wejścia na drogę powołania. Młody zaledwie jedenastoletni Jan sam zdecydował się obrać stan duchowny.
Jan był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. W 1675 r. ukończył studia teologiczne i filozoficzne, a pięć lat później, już jako kapłan otrzymał zaszczytny tytuł doktora teologii. Za namową Przyjaciela Adriena Nyela, podjął się misji, która wprowadziła go w świat dotąd mu nieznany, świat ubogich. Przy bezpośrednim zetknięciu się z nauczycielami szkół charytatywnych zrozumiał co znaczą słowa „ewangelia głoszona ubogim”. Dla upodobnienia się do uczniów i do nauczycieli zrezygnował z kanonii, i rozdał w czasie klęski głodowej (1684-1685) swój majątek, ubogim. Mniej więcej w tym czasie, skupieni wokół niego nauczyciele przyjęli nazwę Bracia Szkół Chrześcijańskich i uznali ułożone przez Jana de La Salle reguły życia oraz zasady nauczania.
Zgromadzenie dzięki zasadom pedagogiki lasaliańskiej w 1717 r. miało już 102 braci działających w 20 placówkach wychowawczych. Ich Założyciel rozumiał że istnienie, rozrost i apostolat nie są możliwe bez jego legalizacji. W 1725 r. pięć lat po śmierci Jana de La Salle papież Benedykt XIII oficjalnie zatwierdził bullą Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. W roku 1900 papież Leon XIII kanonizował Jana de La Salle do godności świętego i ogłosił patronem nauczycieli i wychowawców dla których stał się inspiracją ich pracy wychowawczej.
W ukształtowanym przez Jana de La Salle i Braci Szkolnych systemie lasaliańskim w ramach pięciu zasadniczych idei, wspólnotowości, poznawania psychiki dziecka, miłości pedagogicznej, stosowania metod prewencyjnych (profilaktyki), realizmu wychowawczego udało się zespolić trzy warstwy znamionujące rozwój człowieka: natury, kultury i nadprzyrodzoności. System ten uwzględniał środowisko uczniów, ich dyspozycje wrodzone i nabyte, czas i miejsce działania, postulował wykształcenie w języku ojczystym i formację przygotowującą ucznia do dobrego życia, również pod względem zawodowym i społecznym. Nie był i nigdy nie będzie systemem zamkniętym, lecz programem dynamicznym, który wyrósł z życia i służy życiu.


Nauczyciel lasaliański

Dziś w XXI wieku, kiedy nieustannie rosną społeczne oczekiwania, kosztem relacji z drugim człowiekiem, kiedy człowiek „bombardowany” jest niezliczoną ilością bodźców, które nieustannie wzmagają jego aktywność polisensoryczną, - zapominamy, że umiejętność słuchania, skupienia się, koncentracji są pochodnymi - milczenia, ciszy. W dobie „szumu informacyjnego”, cisza stała się luksusem, na który stać jedynie tych, którzy mają świadomość jej potrzeby. Dlatego by dobrze ukształtować człowieka - co w systemie lasaliańskim oznacza - jednoczesne formowanie jego ciała, intelektu, osobowości, sfery emocjonalnej i jego ducha - należy dać mu, możliwość wsłuchania się w siebie, wyciszenia się, by mógł rozpoznać, nazwać i zrozumieć własne potrzeby. Do tego potrzebny jest ktoś, kto zwyczajnie jest przy nas, poświeci swój czas. Ktoś, kto przykładem pokaże nam istotę relacji z drugim człowiekiem, znaczenie życia dla innych i z innymi. Po najbliższych – mamie, tacie, rodzinie jest to – nauczyciel, nauczyciel lasaliański.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk