"Nauczaj poprzez własny przykład kiedy chcesz, aby coś zostało zaakceptowane przez dziecko."

św. Jan de La Salle


Kim jest św. Jan De La Salle?

Drogi Rodzicu, Przedszkole na stronie którego obecnie się znajdujesz, wyróżnia przynależność do placówek de La Salle istniejących na całym świecie, których twórcą był jeden z najwybitniejszych pedagogów - św. Jana de La Salle.
Kim był św. Jan de La Salle?

Pedagogiem, który opracował system wychowawczy zwany pedagogiką lasaliańską, wykorzystywany do dnia dzisiejszego w placówkach de La Salle na całym świecie.
Prekursorem holistycznego, indywidualnego i systemowego podejścia do dziecka, profilaktyki wychowawczej, nauki w klasach i w języku ojczystym, tworzenia arkuszy obserwacji dziecka określających jego mocne i słabe strony, stosowania tablicy i kredy jako narzędzi pracy w szkole.
Założycielem szkół de La Salle, Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich i Kolegiów Nauczycielskich.
Dlaczego został świętym? Jan Chrzciciel de La Salle urodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims – stolicy Szampanii w epoce Ludwika XIV. Był najstarszym z jedenaściorga dzieci, Ludwika de La Salle oraz Nicole Moët, arystokracji wiodącej wygodne i pełne przywilejów życie. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i był na prostej drodze do kariery, bogactwa i władzy, sięgającej koneksji z dworem królewskim. Jan wybrał zupełnie inną drogę. Jego wrażliwość, otwarty umysł i współczucie serca doprowadziły go do pochylenia się nad opuszczonymi, wykorzystywanymi i całkowicie zaniedbanymi dziećmi i młodzieżą. Jan de La Salle porzucił dostatek i konsekwentnie i z pasją budował system wychowawczy i edukacyjny przywracający im godność i dający możliwość nauki i rozwoju. Zrewolucjonizował pedagogikę i organizację nauczania w połowie XVII wieku. Założył szkoły dla najbiedniejszych dzieci, powołał Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich skupiające nauczycieli szkół, utworzył Kolegia Nauczycielskie przygotowujące nowych nauczycieli. Dzieło Jana de La Salle trwa do dziś w 87 krajach świata.

W roku 1900 papież Leon XIII kanonizował Jana de La Salle do godności świętego i ogłosił patronem nauczycieli i wychowawców dla których stał się inspiracją w pracy wychowawczej.

W opracowanym przez Jana de La Salle systemie lasaliańskim w ramach pięciu zasad: wspólnotowości, poznawania psychiki dziecka, miłości pedagogicznej, stosowania metod prewencyjnych (profilaktyki), realizmu wychowawczego udało się uwzględnić trzy czynniki znamionujące rozwój człowieka: natury, kultury i duchowości. System ten uwzględniał środowisko dziecka, jego dyspozycje wrodzone i nabyte, potrzeby dziecka oraz sposób, czas i miejsce działania. Postulował wykształcenie w języku ojczystym i formację przygotowującą dziecko do rozumienia siebie i otaczającego świata, a tym samym do dobrego życia, również pod względem zawodowym i społecznym. System lasaliański nie był i nigdy nie będzie systemem zamkniętym, lecz programem dynamicznym, który wyrósł z życia i służy życiu.


Nauczyciel lasaliański

Dziś w XXI wieku, kiedy nieustannie rosną społeczne oczekiwania, kosztem relacji z drugim człowiekiem, kiedy człowiek „bombardowany” jest niezliczoną ilością bodźców, które nieustannie wzmagają jego aktywność polisensoryczną, - zapominamy, że umiejętność słuchania, skupienia się, koncentracji są pochodnymi - milczenia, ciszy, refleksji. W dobie „szumu informacyjnego”, cisza stała się luksusem, na który stać jedynie tych, którzy mają świadomość jej potrzeby. Dlatego by dobrze ukształtować człowieka - co w systemie lasaliańskim oznacza - jednoczesne formowanie jego ciała, intelektu, osobowości, sfery emocjonalnej i jego ducha - należy dać mu, możliwość wsłuchania się w siebie, wyciszenia się, by mógł rozpoznać, nazwać i zrozumieć własne potrzeby. Do tego potrzebny jest ktoś, kto zwyczajnie jest przy nas, poświeci swój czas. Ktoś, kto przykładem pokaże nam istotę relacji z drugim człowiekiem, znaczenie życia dla innych i z innymi. Po najbliższych – mamie, tacie, rodzinie jest to – nauczyciel, nauczyciel lasaliański.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk