Projekty

Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2017/2018

PROJEKTY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE:

„Kim jesteś św. Janie?”- poznanie życia naszego patrona i jego misji.

„Trzymaj formę” projekt profilaktyki zdrowia - kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

„Bohater tygodnia” - budowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „JA”, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, w rodzinie, zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego.


„Odkrywanie talentów” - wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-Teatralnym i Wiedzy.


„Przedszkolaki wołają o pokój” - realizowany w ramach X edycji Światowych Lasaliańskich Dni Pokoju. Założeniem głównym projektu jest budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej dziecka, jak również kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie i uczenie go umiejętności budowania relacji. Dodatkowo jest to praca nad budowaniem w naszej Społeczności Przedszkolnej poczucia przynależności do Wielkiej Rodziny Lasaliańskiej, czyli przedszkoli, szkół, uniwersytetów i innych placówek de La Salle na całym świecie.„Bezpieczne przedszkole” – wyrabianie właściwych nawyków i zachowań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem; trzyletni program ogólnopolski.


„Mali przyjaciele przyrody”- poznawanie i rozumienie otaczającej przyrody.

PROJEKTY GRUPOWE:


Grupa I (3 – latki)
„Poznajmy się” – ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywność dzieci.
„Nie wyręczam, lecz wspieram”- wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych w domu i w przedszkolu.
„Zobacz co potrafię” - podniesienie poczucia wartości w dzieciach i budowanie pewności siebie.
„Gimnastyka paluszkowa”- ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji i pamięci.

Grupa II (4 – latki)
„Razem” – plastyczna, muzyczna, literacka i teatralna aktywność dzieci.
„Mali Artyści w Krainie Wyobraźni"- uwrażliwianie dzieci na sztukę, poznanie wielkich malarzy, poznanie różnych technik malarskich.
„Kolorowe dni" - kolorowe ciekawostki”- utrwalanie kolorów, pobudzenie twórczej aktywności, wzbogacenie wyobraźni, aktywizacja rodziców.

Grupa III (5 – latki)
„Jesteśmy” - kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych 5 – latków,
„Podróże po Polsce, podróże po świecie” – poznanie kultury i wybranych zwyczajów Polski i innych krajów.
„Weekendowe opowieści”- dzielenie się przeżyciami z domu rodzinnego.
„Wiedza przyrodnicza”- zakończenie 3- letniego projektu przyrodniczego.

Grupa IV (4, 5 –latki)
„Poznajmy się” – ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywność dzieci.
„Jesteśmy” - kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych 5 - latków.
„Podróże małe i duże" - poznanie świata.
„Było sobie życie" - poznajemy nasze ciało" - poznanie funkcjonowania poszczególnych części naszego organizmu oraz zachęcanie do dbania o zdrowie własne i innych.

PROJEKTY REALIZOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH:

I. "ODKRYWANIE TALENTÓW"
Głównym celem projektu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-Teatralnym i Wiedzy.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2015/2016

Projekty realizowane w ramach dwóch zadań dodatkowych:

I."ODKRYWANIE TALENTÓW"
Głównym celem projektu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-teatralnym i Wiedzy.

Projekty realizowane w Przedszkolu w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

3-latki
Projekt „Odkrywam siebie”.
Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na których dzieci poprzez piosenki, zabawy paluszkowe, metodę Weroniki Sherborne itp…  poznawały siebie i swoje możliwości. Dodatkowo losowana jest rodzina która otrzymuje zadanie dotyczące umiejętności dziecka.
Np.: znalezienia pięciu czynności, które ich dziecko potrafi wykonać i przedstawienie ich w formie plakatu. Plakat w formacie A3, powinien zawierać zdjęcia i opis czynności .
Projekt „Sportowy weekend z rodziną”.
Raz w tygodniu wylosowana rodzina otrzymuje zadanie spędzenia z dzieckiem weekendu na sportowo i udokumentowanie go prezentacją zdjęć z opisem.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk