Projekty

Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2017/2018

PROJEKTY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE:

„Kim jesteś św. Janie?”- poznanie życia naszego patrona i jego misji.

„Trzymaj formę” projekt profilaktyki zdrowia - kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

„Bohater tygodnia” - budowanie u dzieci pozytywnego obrazu własnego „JA”, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, w rodzinie, zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego.


„Odkrywanie talentów” - wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-Teatralnym i Wiedzy.


„Przedszkolaki wołają o pokój” - realizowany w ramach X edycji Światowych Lasaliańskich Dni Pokoju. Założeniem głównym projektu jest budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej dziecka, jak również kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie i uczenie go umiejętności budowania relacji. Dodatkowo jest to praca nad budowaniem w naszej Społeczności Przedszkolnej poczucia przynależności do Wielkiej Rodziny Lasaliańskiej, czyli przedszkoli, szkół, uniwersytetów i innych placówek de La Salle na całym świecie.„Bezpieczne przedszkole” – wyrabianie właściwych nawyków i zachowań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem; trzyletni program ogólnopolski.


„Mali przyjaciele przyrody”- poznawanie i rozumienie otaczającej przyrody.

PROJEKTY GRUPOWE:


Grupa I (3 – latki)
„Poznajmy się” – ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywność dzieci.
„Nie wyręczam, lecz wspieram”- wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych w domu i w przedszkolu.
„Zobacz co potrafię” - podniesienie poczucia wartości w dzieciach i budowanie pewności siebie.
„Gimnastyka paluszkowa”- ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji i pamięci.

Grupa II (4 – latki)
„Razem” – plastyczna, muzyczna, literacka i teatralna aktywność dzieci.
„Mali Artyści w Krainie Wyobraźni"- uwrażliwianie dzieci na sztukę, poznanie wielkich malarzy, poznanie różnych technik malarskich.
„Kolorowe dni" - kolorowe ciekawostki”- utrwalanie kolorów, pobudzenie twórczej aktywności, wzbogacenie wyobraźni, aktywizacja rodziców.

Grupa III (5 – latki)
„Jesteśmy” - kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych 5 – latków,
„Podróże po Polsce, podróże po świecie” – poznanie kultury i wybranych zwyczajów Polski i innych krajów.
„Weekendowe opowieści”- dzielenie się przeżyciami z domu rodzinnego.
„Wiedza przyrodnicza”- zakończenie 3- letniego projektu przyrodniczego.

Grupa IV (4, 5 –latki)
„Poznajmy się” – ruchowa, plastyczna, muzyczna, aktywność dzieci.
„Jesteśmy” - kształtowanie i wzmacnianie kompetencji życiowych 5 - latków.
„Podróże małe i duże" - poznanie świata.
„Było sobie życie" - poznajemy nasze ciało" - poznanie funkcjonowania poszczególnych części naszego organizmu oraz zachęcanie do dbania o zdrowie własne i innych.

Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2018/2019

PROJEKTY OGÓLNOPRZEDSZKOLNE
1 „Kim jesteś św. Janie?”- poznanie  życia naszego patrona i jego misji.
2 „Wokół Zmysłów” – wszechstronny rozwój zmysłów, kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała i pobudzanie ciekawości świata.
3  „Bezpieczne przedszkole” – wyrabianie właściwych nawyków i zachowań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem; program ogólnopolski.
4 „Przyroda wokół nas”- poznawanie i rozumienie otaczającej przyrody.
5 „Optymistyczne Przedszkole” – rozwijanie talentów i predyspozycji oraz pozytywnego podejścia do życia, program ogólnopolski.
6 „Czytające Przedszkole” – stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie języka i zainteresowań czytelniczych, program ogólnopolski.

PROJEKTY GRUPOWE

GRUPA I
1. „Poznajmy się” – spędzanie czasu z dzieckiem i wspólne wykonanie pracy plastycznej w domu, nawiązanie współpracy z przedszkolem, poznanie się i wzajemne zrozumienie, integracja grupy.
2.  „Nie wyręczam, lecz wspieram” - wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach życiowych w domu i w przedszkolu, zamieszczanie informacji dla rodziców w szatni.
3.  „Gimnastyka paluszkowa” - ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, koncentracji i pamięci.
4.  „Mali przyjaciele przyrody” - aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie i eksperymentowanie.

GRUPA II
1. ,,Wiersze, rymowanki, wyliczanki i piosenki" - rozwijanie inteligencji językowej i muzycznej. W ramach projektu dzieci poznawać będą wierszyki, rymowanki ,wyliczanki i piosenki utrwalane  codziennie przez kilka minut – jako zabawy poprzedzające:  zajęcia w grupie, zabawę na dywanie, oczekiwanie na posiłki itd.
2. ,,Ze sztuką na ty" – w ramach projektu organizowane są spotkania warsztatowe dla rodziców z dziećmi. Służą one spędzaniu czasu z dzieckiem i wspólnej zabawie oraz aktywności.
3. „Nasze dzieło - nasza twórczość” – w ramach projektu weekendowego rodzice wraz z dzieckiem mają wykonać wspólne dzieło, np. plastyczne, kulinarne itp. i zrobić do tego plakat. Posłuży to: ukazaniu wartości rodziny – jak ważni jesteśmy dla siebie i skłoni do aktywnego spędzenia czasu z dzieckiem.
4. „Kreatywne poniedziałki” - w ramach projektu dzieci wraz z nauczycielem będą przeprowadzały doświadczenia, eksperymenty będą tworzyły swój własny piasek kinetyczny itp. Będą to zajęcia pobudzające zmysły, sensorykę zachęcające dzieci do wąchania, dotykania, słuchania i poznawania świata wokół.

GRUPA III
1. „Dlaczego? Po co ? Jak?" - zajęcia prowadzone metodą projektów dydaktycznych, poszerzenie wiedzy, aktywizacja rodziców, stawianie pytań i wspólne szukanie odpowiedzi.
2. „Razem ze św. Janem odkrywam moje miasto" - projekt rodzinny, weekendowy, odkrywanie zakątków Gdańska, aktywizacja rodziców, autoprezentacja na tle grupy.
3. „Dookoła świata z ciekawymi ludźmi" - odkrywanie świata, kultur, kuchni, języka, spotkania z ciekawymi ludźmi
4. „Słoneczna biblioteka" - poznawanie litr, nauka czytania metodą naturalnego języka.
5. „Kodowanie na dywanie" - rozwijanie logicznego myślenia u dzieci, edukacja matematyczna przez zabawę i doświadczanie.

GRUPA IV
1 „Bądź życzliwy cały czas" - to projekt mający na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, budowaniu systemu wartości, integrowaniu dzieci w różnym wieku. Polega na realizowaniu uroczystego „Dnia życzliwości" podczas którego dzieci tworzą prezenty dla rówieśników oraz dorosłych, rozmawiają na temat wartości, dobrych uczynków i wspólnych zabaw integracyjnych.
2 „Dotyk muzyki" - projekt zajęć muzykoterapeutycznych. Połączenie techniki plastycznej kolorowania (mandali) z muzyką relaksacyjną. Celem zajęć jest polepszenie uwagi i koncentracji, zwiększenie kreatywności, uzyskanie efektu łagodzenia stresu i wyciszenia
3 „Z kulturą za pan brat" - nauka dobrych manier i form grzecznościowych, znajomości dobrych zwyczajów obowiązujących wśród rówieśników i osób dorosłych.
4 „Klub Podróżnika" - zwiedzamy najciekawsze regiony Polski i świata, poznajemy kulturę, zabytki, tradycje, smaki; szukamy różnic i podobieństw. Celem projektu jest kształtowanie szacunku do przedstawicieli innych narodowości. Każdy przedszkolak otrzyma paszport a po drodze będą czekać na nie przygody, będziemy uczyć się kilku zwrotów w innym języku.
5 „Weekendowe opowieści" - projekt rodzinny; dzielenie się przeżyciami z domu rodzinnego o czasie spędzonym razem. Celem projektu jest przełamywanie strachu podczas przemawiania na forum, doskonalenie umiejętności komunikowania się, wzmacnianie więzi rodzinnych
6 „Super Wiewiórki" - projekt z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.

PROJEKTY REALIZOWANE WE WSZYSTKICH GRUPACH:

I. "ODKRYWANIE TALENTÓW"
Głównym celem projektu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-Teatralnym i Wiedzy.
Czas realizacji projektu: raz w tygodniu przez cały rok.

Projekty realizowane w Przedszkolu w roku przedszkolnym 2015/2016

Projekty realizowane w ramach dwóch zadań dodatkowych:

I."ODKRYWANIE TALENTÓW"
Głównym celem projektu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez stworzenie specjalnych warunków oraz dodatkowego zainteresowania ze strony nauczyciela. Służy on rozwijaniu zdolności dzieci zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami.
Program projektu realizowany jest w Kołach: Plastycznym, Muzyczno-teatralnym i Wiedzy.

Projekty realizowane w Przedszkolu w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

3-latki
Projekt „Odkrywam siebie”.
Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na których dzieci poprzez piosenki, zabawy paluszkowe, metodę Weroniki Sherborne itp…  poznawały siebie i swoje możliwości. Dodatkowo losowana jest rodzina która otrzymuje zadanie dotyczące umiejętności dziecka.
Np.: znalezienia pięciu czynności, które ich dziecko potrafi wykonać i przedstawienie ich w formie plakatu. Plakat w formacie A3, powinien zawierać zdjęcia i opis czynności .
Projekt „Sportowy weekend z rodziną”.
Raz w tygodniu wylosowana rodzina otrzymuje zadanie spędzenia z dzieckiem weekendu na sportowo i udokumentowanie go prezentacją zdjęć z opisem.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk