REGULAMIN PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE


1. W przedszkolu wszyscy szanują siebie nawzajem.

2. Każdy przedszkolak ma prawo do indywidualnego traktowania i poszanowania godności osobistej.

3. Dzieci mają możliwość przynoszenia do przedszkola ulubionych zabawek wyłącznie w dniu wskazanym przez nauczyciela.

4. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godziny 6:30 do 8:30 i odbieramy od godziny 14:30 do 17:00.

5. Rodzic osobiście powierza dziecko opiekunowi.

6. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

7. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców lub osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione przez nich.

8. W sytuacjach trudnych wymagana jest współpraca rodzica z wychowawcą lub z innymi pracownikami przedszkola.

9. Do przedszkola przyprowadza się wyłącznie dzieci zdrowe (bez kaszlu, kataru, gorączki, objawów żołądkowych). Nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku jakiegokolwiek leku.

10. W przypadku stwierdzenia objawów choroby i powiadomienia o tym rodziców, mają oni obowiązek wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk