Projekty ogólnorozwojowe:

„Odkrywanie Talentów” – kształtowanie pozytywnej postawy do świata, rozbudzanie ciekawości, zainteresowań i uzdolnień dzieci.

„Spotkania z ciekawymi ludźmi” – poznawanie ciekawych zawodów, zajęć i pasji

 

Realizacja projektów grupowych w ramach Krain Ruchu Twórczego, Wyobraźni i Wiedzy:

Grupa I – 3latki:

„Ja sam!”- wdrażanie dzieci do wyrabiania samodzielności w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, zamieszczanie informacji o rozwoju dziecka dla rodziców w szatni.

Grupa II – 4latki:

„Rysuję, maluję, lepię z wyobraźnią” – rozwijanie kreatywności i motoryki małej i współpracy.

Grupa III – 5latki:

„Wyruszamy na spotkanie liter i cyfr” – kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

„Bawimy się razem” - nauka komunikacji i współpracy w grupie poprzez zabawy aktywne

Grupa IV – 4-5latki:

"Przedszkolne podróże- małe i duże"- budzenie zaciekawienia otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć odkrywania innych kultur, zajęcia prowadzone metodą projektów dydaktycznych

 

Realizacja projektów weekendowych:

Grupa I - 3latki

„Oto Ja” – rodzinny plakat przedstawiający dziecko, jego zainteresowania i najbliższe osoby.

Grupa II - 4latki

„Tworzymy obrazy” – rodzinne tworzenie obrazu związane z porą roku.

Grupa III - 5latki

„Moje imię, moja literka” – plastyczne przedstawienie swojego imienia w formie plakatu z udziałem rodziny.

Grupa IV - 4-5latki

"Z pamiętnika Przedszkolaka"- rodzinne tworzenie  własnej kartki z pamiętnika, przedstawiającej zainteresowania dziecka, projekt rodzinny, weekendowy.

 

Projekty przedszkolne:

„Z kulturą mi do twarzy” – wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno, budowanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do wielu sfer jego aktywności.

Program Profilaktyczny Przedszkola

Projekt „Kim jesteś Święty Janie de La Salle” – poznawanie postaci Świętego Jana de La Salle

"Poniedziałki z Emocjami"

Ogólnopolski program edukacyjny „Gramy zmysłami” 

Program „EKOprzyjaciele Ziemi” 

Projekt "Zdrowo i Sportowo"

Program "Chronimy Dzieci"

 

 

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk