Projekty ogólnorozwojowe:

"Z kulturą mi do twarzy" - wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno i altruizm, patriotyzm, empatia

„Spotkania z ciekawymi ludźmi” – poznawanie ciekawych zawodów, zajęć i pasji

"Gramy zmysłami" - kreatywne podejście do rozwijania zmysłów u dzieci

"Koncertowy dobry gest" - uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych

"Poczytajmy z rodziną" - promocja wychowawczej roli rodziny oraz rozwijanie pasji czytelniczej u dzieci

 

Realizacja projektów grupowych w ramach Krain Ruchu Twórczego, Wyobraźni i Wiedzy:

Grupa I – 3latki:

„Odkrywam siebie”- rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i ruchowy, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie

"Zabawy ruchem rozwijającym wg. W. Sherborne" 

Grupa II – 4latki:

„Mali Artyści w Krainie Wyobraźni” – rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez kontakt z dziełami sztuki, twórcze interpretacje znanych dzieł 

Grupa III – 5latki:

„W świecie literek i cyferek” – kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

„Wędrówki po Polsce” - projekt rozwijający zainteresowania geograficzne i tożsamość kulturową rejonów Polski

 

Realizacja projektów weekendowych:

Grupa I - 3latki

"Z rodziną i dla niej” – Plakat "Moja Rodzina" ukazanie wartości rodziny, wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka i członków rodziny 

Grupa II - 4latki

„Żywe obrazy” – fotografia przedstawiająca "żywy obraz" przygotowany przez rodziców i dzieci - scena odzwierciedlająca jeden z wybranych obrazów malarskich

Grupa III - 5latki

„Literkowe cudaki” – rodzinne tworzenie pracy plastycznej związanej z wylosowaną literą, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji plastycznej i kreatywności

 

Program Profilaktyczny Przedszkola

Projekt „Kim jesteś Święty Janie de La Salle” 

"Poniedziałki z Emocjami"

Ogólnopolski program edukacyjny „Gramy zmysłami” 

Projekt "Witaminki"

Projekt "Zdrowo i Sportowo"

Program "Chronimy Dzieci"

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk