Święty Jan de La Salle ponad trzysta lat temu wyszedł naprzeciw najuboższym, zakładając szkoły dla najbiedniejszych dzieci. Były to jedyne szkoły bezpłatne, utrzymywane przez sponsorów. Współcześnie bezpłatną edukację zapewnia wszystkim obywatelom Państwo. Szkoły Braci na całym świecie są szkołami płatnymi, utrzymanymi na wysokim poziomie nauczania, z mocną identyfikacją wizualną, z rysem lasaliańskim, niosącym swoim wychowankom podstawowe przesłanie o godności i wielkości człowieka, o naturalnej harmonii w człowieku tego co fizyczne, umysłowe i duchowe. Placówki Braci Szkolnych na całym świecie pracują na systemie wychowawczym opracowanym przez św. Jana de La Salle opartym na prawdzie, że naturalnym przeznaczeniem człowieka jest miłość a proces wychowania i edukacji dziecka ma prowadzić do rozwijania w nim miłości do siebie samego, do drugiego człowieka i otaczającego go świata.

Wychowanie do wartości, wspieranie wychowawczej roli rodziny, troska o rozwój emocjonalny i zdrowie psychiczne, wspieranie dzieci na ich drodze ku dojrzałemu człowieczeństwu, to ważne kierunki obecnej polityki oświatowej.

Po raz kolejny przekonujemy się, że w swym spojrzeniu na dziecko, nasz patron był wizjonerem wychodzącym daleko poza swoją epokę.

W roku przedszkolnym 2022/2023 skupiamy się na wspieraniu wychowawczej roli rodziny oraz wspieraniu dzieci w drodze do kształtowania silnego psychicznie, zdrowego, pełnego empatii człowieka.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk