Rok szkolny 2020/2021 upływa w placówkach lasaliańskich z refleksją nad odpowiedzialnością. Mottem do niej jest pytanie:

A Ty co wybierasz?

Zostaliśmy zaproszeni do zastanowienia się, w jaki sposób decyzje, które podejmujemy są zgodne z naszymi wartościami. W jaki sposób wpływają na nas, na nasze rodziny i losy świata.

Co wybieram podejmując decyzje?

Co wybieram w czasie wolnym?

Co wybieram dla swojego dziecka?

Odpowiedzialność, wolność i wybór to część bardzo potężnej całości. To wartości, które czynią nas odrębnymi a równocześnie tymi, którzy kształtują całość - rodzinę, społeczeństwo, ludzkość. Może odpowiedź na pytanie: "Co wybieram?", przyczyni się do transformacji naszego świata i uczyni go lepszym?

Lasaliańskie Dni Pokoju 2020 upływają pod hasłem "WYBIERAM POKÓJ".

Jest to zaproszenie do takiego wybierania, które uczyni nasz świat lepszym miejscem i do wybierania pokoju nawet w najprostszych sytuacjach. To zaproszenie nas do dialogu promującego pokój, szacunek i działania na rzecz sprawiedliwego, humanitarnego i pokojowego społeczeństwa dla dobra nas i przyszłych pokoleń.

W ramach projektu, dzieci wraz z rodzinami wykonały symbol pokoju w postaci gołębia. Z jednej strony dzieci go pięknie ozdobiły, a z drugiej rodzice podzielili się własną refleksją, kończąc zdanie: "Buduję pokój poprzez...". Budujące myśli i działania zawarte w dokończonym zdaniu oraz wspaniałe gołębie możemy podziwiać w przedszkolnym przedsionku:)

Składamy serdeczne podziękowania Rodzinom, którzy włączyli się do projektu.

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk