Jan de La Salle ponad trzysta lat temu wyszedł naprzeciw najuboższym, zakładając szkoły dla najbiedniejszych dzieci. Były to jedyne szkoły bezpłatne, utrzymywane przez sponsorów. Współcześnie bezpłatną edukację zapewnia wszystkim obywatelom Państwo. Szkoły Braci na całym świecie są szkołami płatnymi, utrzymanymi na wysokim poziomie nauczania, z mocną identyfikacją wizualną, z rysem lasaliańskim, niosącym swoim wychowankom podstawowe przesłanie o godności i wielkości człowieka, o naturalnej harmonii w człowieku tego co fizyczne, umysłowe i duchowe. Placówki Braci Szkolnych na całym świecie pracują na systemie wychowawczym opracowanym przez św. Jana de La Salle opartym na prawdzie, że naturalnym przeznaczeniem człowieka jest miłość a proces wychowania i edukacji dziecka ma prowadzić do rozwijania w nim miłości do siebie samego, do drugiego człowieka i otaczającego go świata.

Rok szkolny 2020/2021 upływa w placówkach lasaliańskich z refleksją nad odpowiedzialnością. Mottem do niej jest pytanie:

„A Ty, co wybierasz?”

 Jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się, w jaki sposób decyzje, które podejmujemy są zgodne z naszymi wartościami. W jaki sposób wpływają na nas, na nasze rodziny, na losy społeczeństwa i świata.

Odpowiedzialność, wolność i wybór to część bardzo potężnej całości. To wartości, które czynią nas odrębnymi a równocześnie tymi, którzy kształtują całość – rodzinę, społeczeństwo, ludzkość.

- Co wybierasz w trosce o siebie?

- Co wybierasz dla dobra rodziny?

- Co wybierasz w relacjach?

- Co wybierasz w czasie wolnym?

- Co wybierasz podejmując decyzje?

- Co wybierasz dla swojego dziecka?

Może odpowiedzi na pytanie "Co wybieram?", przyczynią się do transformacji naszego świata i uczynią go lepszym?

Kontakt telefoniczny +48 58 341-98-16
Formularz kontaktowy De La Salle
Jak do nas trafić?Obywatelska 3 , Gdańsk